หรือ

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง

  อาศัยอยู่กับครอบครัวบ้านตัวเองบ้านเช่าหอพัก/คอนโด


  ได้รับการยกเว้นปลดเป็นทหารกองหนุนยังไม่ได้รับการเกณฑ์

  โสดแต่งงานหม้ายแยกกัน

  ชายหญิง  ดีปานกลางพอใช้

  ดีปานกลางพอใช้

  ดีปานกลางพอใช้  ดีปานกลางพอใช้

  ดีปานกลางพอใช้

  ดีปานกลางพอใช้  ไม่ได้ได้


  ไม่ได้ได้


  ไม่ได้ได้


  ไม่ได้ได้

  ไม่เคยเคย


  ไม่เคยเคย
  ไม่ยืนยันยืนยัน

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]