ประวัติความเป็นมา

บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด

  •   จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548
  •   เปิดดำเนินการให้บริการด้านกฎหมาย สืบทรัพย์-บังคับคดี มาเป็นระยะเวลากว่า 15 ปี
  •   ขึ้นทะเบียนสำนักงานทนายความ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552
  •    จดทะเบียนธุรกิจทวงถามหนี้ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ปัจจุบันมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ 4 แห่งดังนี้

  1. เลขที่   91/134   หมู่ที่  6   ถนนเลี่ยงเมือง   ตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. เลขที่  100 ซอย ลาดพร้าว 117แขวงคลองจั่น    เขตบางกะปิ     กรุงเทพมหานคร
  3. เลขที่  615 อาคารจิตต์อุทัย ชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  4. เลขที่  36/1 ซอยสุภาพอ่อนหวาน ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
** และในอนาคต บริษัทฯ ยังมีแผนจะดำเนินการขยายสาขา สู่ภาคอีสาน และภาคเหนือ เพื่อรองรับงานในพื้นที่ต่อไป **

แผนผังการทำงาน บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด

งานติดตามเร่งรัดหนี้สิน

(ก่อนฟ้อง)

Collector

- เจรจาชำระหนี้ หรือคืนรถ

Field Collector

- ลงพื้นที่พบจำเลย เพื่อเจรจาหนี้,ติดตามรถ

งานฟ้องร้องดำเนินคดี

ทนายความ

ฟ้องร้องดำเนินคดี ระบบ e-Filing

Collector

เจรจา ชำระหนี้,คืนรถ เพื่อถอนฟ้อง เจรจาทำยอม

Field Collector

ลงพื้นที่พบจำเลย เพื่อเจรจาหนี้,ติดตามรถ

งานสืบทรัพย์- บังคับคดี

(หลังคำพิพากษา)

Collector

เจรจาชำระหนี้ หรือคืนรถ ตรวจสอบทรัพย์ ระบบ ออนไลน์

งานสืบทรัพย์- บังคับคดี

ลงพื้นที่สืบทรัพย์ บังคับคดี กับทรัพย์จำเลย ลงพื้นที่พบจำเลย เพื่อเจรจาหนี้,ติดตามรถ

งานสืบทรัพย์- บังคับคดี

การติดตามสำนวนหลัง (บังคับคดี) ตามผลการขายทรัพย์ ตลอดจนจัดทำบัญชีรับจ่าย ติดตามการส่งเงินจากนายจ้าง ตลอดจนจัดทำบัญชีรับจ่าย

ร่วมงานกับเรา

บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนมาก