บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวนมาก สมัครงาน คลิกที่นี่ near_me บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด เราบริหารจัดการข้อมูลของคุณ อย่างมืออาชีพ - ห้อง Server ส่วนตัว - Backup ข้อมูล 7/24 - บันทึกข้อมูลการโทร - ระบบ Firewall แน่นหนา - กล้องวงจรปิด - ระบบสแกนนิ้ว

บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด

เป็นสำนักงานที่ประกอบธุรกิจด้านกฎหมายโดยเน้นไปในทาง การติดตามเร่งรัดหนี้สินตลอดจนการดำเนินการฟ้องร้อง และสืบทรัพย์-บังคับคดีทางแพ่ง ในคดีเช่าซื้อ คดีบัตรเครดิต เงินกู้ และสัญญาเกี่ยวกับการเงิน

บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถรับงานได้ในพื้นที่ทั่วประเทศ

ในปัจจุบันทางบริษัทฯได้ให้การบริการด้านงานเร่งรัดหนี้สิน,งานฟ้องร้องดำเนินคดี และงานสืบทรัพย์-บังคับคดี ดังนี้

ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด
บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จํากัด
บริษัท ธีรทนงค์ จำกัด

เปิดรับสมัคร
พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
พนักงานด้านบังคับคดี
หลายอัตรา

รางวัลอันเป็นเกียรติยศแห่งความสำเร็จ และความมุ่งมั่น ในการทำงาน

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2558-2559

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2559-2560

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2560-2561

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2561-2562 รางวัลที่ 1

รางวัลการสืบทรัพย์บังคับคดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2561-2562 รางวัลที่ 2